Obiective:

 dezvoltarea unei echipe de cercetatori de excelenta in domeniul integrarii si contributiei materialelor de constructie la dezvolarea durabila, ca cerinta fundamentala a industriei constructiilor;

 promovarea cercetarii focalizate pe economia de resurse primare, minimalizarea deseurilor / valorificarea prin reutilizare, recuperare si reciclare, cu transformarea in materie prima secundara (MPS), pentru materiale de constructie sau inglobarea in lucrari ingineresti - componente majore ale conceptului de sustenabilitate a industriei constructiilor si a materialelor de constructie;

cercetarea experimentala aplicata cerintelor partenerilor contractuali si dezvoltarea abilitatii echipei pentru activitati de consultanta stiintifica si tehnica;

dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin investitii finantate din contractele de cercetare;

promovarea colaborarii nationale si internationale in domeniul gestionarii deseurilor minerale, in special prin valorificarea ca resurse minerale secundare in materiale de constructie.

Activitati:

realizarea de programe experimentale de cercetare specifice, pentru tratarea materialului/deseului pentru stabilirea potentialului de recuperare/reciclare sau de eliminare/depozitare ca deseu ultim, conform temei prezentate de beneficiar;

testarea caracteristicilor fizico-mecanice si de mediu prin teste de lixiviere adecvate deseurilor solide granulare si deseurilor stabilizate/solidificate (monolitice);

stabilirea procedeului/metodei de procesare/tratare a deseului pentru valorificare ca materie prima secundara pentru produse/materiale de constructie, in conformitate cu cerintele standard de conformitate pentru deseuri valorificabile in constructii;

utilizarea de tehnici software dedicate domeniului de activitate al CC-VADEMC pentru evaluarea ciclului de viata (LCA) al materialelor si produselor de constructie;

metode experimentale si numerice de simulare a comportarii in aplicatie conform cerintelor EU Construction Product Regulation 305/2011 - Basic Requirements.

Abordare:

Functionarea si dezvoltarea CC - VADEMC include moduri de abordare referitoare la activitatile:

i) identificare - investigare resurse minerale secundare pentru materiale de constructie/constructii;

ii) procesare masurare proprietati tehnice si de mediu;

iii) elaborare procedeu tehnologic de valorificare.