Produsele si serviciile pe care centrul le realizeaza, in conformitate cu expertiza echipei, nivelul de dotare si directiile de cercetare pe care le poate dezvolta, sunt:

- investigarea caracteristicilor fizico-chimice si mecanice (prin metode distructive si nedistructive) ale materialelor/produselor de constructie si ale deseurilor/suproduselor industriale (anorganice), pentru evaluarea potentialului de valorificare, a limitelor tehnologice si ecologice;

- evaluarea compatibilitatii de imobilizare a metalelor grele in materiale de constructie, pe baza testelor de lixiviere ENV si SR ENV;

- identificarea potentialului deseurilor valorificate ca agregate pentru mortare si betoane de implicare in reactii alcalii-silice;

- investigarea proprietatilor de mediu prin teste de lixiviere (conforme CEN-CT specializate), analiza solutiilor de lixiviere (pH, conductivitate electrica, concentratie contaminanti);

- aplicarea metodelor experimentale si numerice, de simulare a comportarii, in aplicatie, a materialelor de constructie cu deseuri inglobate

- realizarea de proceduri, caiet de sarcini, studiu de fezabilitate, pentru valorificarea punctuala a unui deseu de tip rezidual - cenusi de ardere a carbunilor, deseuri menajere, zguri din metalurgia feroasa si neferoasa, namoluri de decantare ape uzate, namoluri de electrodepunere, nisipuri de turnatorie, deseuri inerte (beton, sticla, ceramica) si altele.

Potentiali parteneri si beneficiari, interesati de rezultatele din activitatea de cercetare a echipei pot fi:

- proprietarii de depozite de namoluri de electrodepunere, iazuri de decantare namol industrial, halde de zguri, cenusi  cu impact  negativ asupra mediului prin transferul contaminantilor în apa si sol;

- partenerii publici – sau privati din domeniul energiei (termocentrale care vând cenusi de termocentrala), din industria extractiva pentru valorificarea deseurilor /sterilelor, detinatorii de soluri contaminate cu substante anorganice, deseuri de cariera (de procesare roci si minerale – marunt de cariera, tufuri vulcanice, sisturi argiloase, etc), deseuri de demolare  - pentru obtinerea de agregate din reciclarea elementelor din beton, sticla, ceramica de constructie.

Centrul de cercetare poate fi integrat ca partener cu companiile cu activitate industriala în domeniul de interes, daca deciziile politice, prin Autoritatea de Mediu, încurajeaza (acorda bonificatii si alte beneficii) catre  utilizatorii din constructii a produselor de constructie cu deseuri înglobate si catre firmele care au ca obiect de activitate recuperarea deseurilor pentru materii prime secundare utilizabile în constructii. În acelasi timp, politicile cu decizii restrictive (gen poluatorul plateste) daca sunt atent aplicate si respectate ar putea sa contribuie la cresterea cererii de comenzi/contracte catre CC-VADEMC, pentru stabilirea potentialului de valorificare în constructii a deseurilor.